Att driva ett bed and breakfast

Om man har en byggnad som står tom kan det kännas frestande att göra något med den. Att starta ett bed and breakfast kan vara en idé och det kan också vara ett sätt att skaffa en liten extra inkomst. Man behöver inte ha extremt många rum för att satsningen ska vara lyckad. I flera fall är det just det lite mindre och mer hemtrevliga som gästerna efterfrågar och det kan de oftast inte få på ett större hotell.

Billigare el

En kostnad som kan bli ganska hög när man driver ett bed and breakfast är elkostnaden. Med https://tibber.com/se/ kan man få ner kostnaden och man kan också få mer koll över hur och när strömmen används. Ett tips kan vara att installera timers på lampor, och kanske också rörelsesensorer för lampor. På dagen behöver man inte ha lamporna tända och på toaletter med mera är det vanligt att gästerna glömmer släcka. Då är olika sensorer guld värda. Om det finns ett kök gästerna får använda kan det också vara klokt att sätta en timer på spisen. På så sätt minskar man risken att den glöms bort. Det sparar inte bara el utan det minskar också risken för att en brand ska uppstå.

Inreda rummen

När man ska starta bed and breakfast är det också viktigt att man tänker på hur rummen ska vara inredda. Man kan antingen välja att inreda alla rum i samma stil eller så anpassar man varje rum individuellt. Man kan till exempel ge rummen olika teman och också döpa dem efter temat.

Man behöver inte inreda alla rum på samma gång om man inte vill och det krävs inte heller att man köper allt nytt. Många gånger kan man finna fina möbler och andra saker på second hand som passar bra in i rummen. det gäller bara att man rengör sakerna ordentligt.

Om en gäst är missnöjd

Om en gäst är missnöjd är det bra att ta upp klagomålen med gästen direkt. Om denne menar att rummet inte varit ordentligt städat är det bra att undersöka vad som hänt. Det man kan fråga gästen om är varför denne inte sagt något tidigare. Om det finns goda skäl att tro på gästen kan det vara klokt att kompensera denne på något sätt. En nöjd kund kommer i regel tillbaka flera gånger.

Vad ska ingå?

När man driver ett bed and breakfast är det också klokt att fundera över vad som egentligen ska ingå i priset. Ofta är frukost en sådan sak som alltid ingår, men hur ska det vara med wifi, parkering och liknande? Det här kan vara saker man kan tjäna lite extra på. Det gäller dock att inte ta ut för höga summor.

 
 
 
videozoom